2(0>0<0> Dorpsbladl voor Castenraiy Redactie-adres: Castelostraat 11 is? 579070/Fax 579069 m 44 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 02 november 2000 KERKBERICHTEN Zaterdag 6 Nov. 19.00 uur: Overleden ouders Duijkers-Vuilings. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Overleden ouders Classens-Valckx. Louis Peeters. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Yvonne-Manon-Ilse. DAMESKOOR Vanavond 19.30 uur repetitie voor de alten Weekenddienst huisartsen Zaterdag 04 nov..: J. Witgen, Langstraat 106, tel. 632800 Zondag 05 nov.: R. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 632800 Zaterdag 04 nov. en zondag 05 nov.: P. Corver, Kennedyplein 8, tel. 58Ï393 's morgens van 10.00 -11.00 uur *s middags van 17.00 - 18.00 uur Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: - 00B0D8

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1