20Q0 Dojrpsbladl voor Casfeëraray KERKBERICHTEN Weekenddienst huisartsen Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 43 Tnleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur26 oktober 2000 Overleden ouders Emonts-Geurts en kinderen Piet Emonts Nella Classens-Janssen en Geert Classens jrd. overleden ouders Reijnders-Weijs jrd. Piet Philipsen Door Strijbos-Rijs Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen Jan Rambags Wim Geerets Allerzielenviering met aansluitend zegening van en bezoek aan onze begraafplaats Misdienaars: zaterdag: Marlou - Evelien - Sjors zondag 15.00 uur: Thijs - Karin - Bram Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254 Zaterdag 28 okt..: J. Witgen, Langstraat 106, tel. 632800 Zondag 29 okt.: B. van Casteren, Langstraat 106, tel. 632800 Zaterdag 28 okt..: M. van Straaten, Pr. Hendrikstr.26, tel. 588800 Zondag 29 okt.: P. Henkes, Helfrichstraat 2a, tel. 582200 's morgens van 10.00 - 11.00 uur i's middags van 17.00 - 18.00 uur Zaterdag 28 okt.:19.00 uur Zondag 29 okt.: uur Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht:

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1