200© Dorpsbladl voor Casteraray Redactie-adres: Castelostraat 11 S 579070/Fax 579069 nr 42 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur19 oktober 2000 KERKBERICHTEN Zaterdag 21 okt.: 19.00 uur: Jaardienst Jan Rambags Jrd. overleden ouders Tacken-Haegens M? Overleden ouders van Kuijck-Verrijdt en kinderen Jrd. Peter Ewals en Carolina Rambags Harrie Friesen Op zondag 29 oktober a.s. 15.00 uur "Allerzielenviering" Misdienaars: Pleuni - Manon - Astrid Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254 DAMESKOOR V anavond 19.30 uur repetitie alten. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 21 okt..: M. van Tiel, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag 22 okt.: I. van Tiel-Knoppen, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zaterdag 21 okt..: E. de Muinck-Keizer, Pr. Hendrikstr.26, tel. 588800 Zondag 22 okt.: G. van Loon, Pr. Hendrikstr. 26, tel. 588800 Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht 's morgens van 10.00 -11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur /T

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1