2O)(0)(0) EkwrpsMadl voor Caisiteniray Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 41 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur12 oktober 2000 KERKBERICHTEN Vrijdag 13 okt. 14.00 uur: Huwelijk Lucien Weijs en Coen Litjens. Zaterdag 14 okt 19.00 uur: Jaardienst Sjang van Kuyck. Jan Thielen. Jrd. Overleden ouders Gellings-Verhoeven en Willy Verhoeven. Jaardienst voor Roel Classens. Overleden ouders Classens-Valcks. Louis Tielen en overleden Fam. Tielen-Janssen. Op zondag 29 oktober om 15.00 uur Allerzielenviering". Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. - Misdienaars: Thijs-Ilse-Bram. i Weekenddienst huisartsen Zaterdag 14 okt..: M. Lucassen, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag 15 okt.: R. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 632800 Zaterdag 14 okt..: P. Henkes, Helfrichstraat 2a, tel. 582200 Zondag 15 okt.: E. de Muinck-Keizer, Pr. Hendrikstr. 26, tel. 588800 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 -18.00 uur Voor de patiënten van R. Bruins. B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen. H. Schraven. F. Schmeetz, M. van Tiel, l. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G, van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: Y S0B0&B

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1