2G)<0>0 Doiqpslbllad voor Casfeinuray Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 40 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur05 oktober 2000 KERKBER1CHTFN Zaterdag 07 okt. 19.00uur: Jrd. overleden ouders Philipsen-Vousten. Zeswekendienst Louis Peeters. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Yvonne-Karin-Laura. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 7 oktober: F. Schmeetz, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag 8 oktober: J. Witgen, Langstraat 106, tel. 632800 Zaterdag 7 en zondag 8 oktober: R. Keijzer, Litsenbergweg 20a, Ysselsteyn, tel. 541777 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur DAMESKOOR Vanavond repetitie alten aanvang 19.30 uur. Zat. 14 oktober H. Mis zingen. Zondag 15 oktober 10.30 uur H. Mis op Beukenrode samen met het herenkoor. Zaterdag 28 oktober H. mis Zondag 29 oktober 15.00 uur Allerzielen. Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht:

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1