2<00><0> Dorpslblad voor Castenray KERKBERICHTEN Z iterdag 30 sept.l3.30uur: Huwelijk Jeanette Arts en John Vergeldt Z iterdag 30 sept.l9.00uur: Piet Emonts (namens de Ouderenvereniging) Jan Rambags. Handrie Versteegen. Overleden ouders Strijbos-Kemmelings. Johanna Baltussen-Jacobs en Willem Baltussen Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Pistoor Hoed erna eckers is bereikbaar onder tel. 581254. IV lisdienaars: Manon-Evelien-Astrid. m iai R 3dactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 39 M Miedeling fV! et ingang van 1 juli is Marcel Classens gestopt als lid van het kerkbestuur. Wij danken M arcel voor de inzet en vele werkzaamheden welke hij voor de parochie gedaan heeft. H tpelijk kunnen wij deze vacature snel weer invullen. M acht iemand hiervoor belangstelling hebben, dan vernemen wij dit graag. Ai s contactpersoon voor de zorggroep kunt u contact opnemen met onze pastoor of met een van de leden van het kerkbestuur. A gelopen zondag is Pastoor Hoedemaeckers in de parochie Oostrum ingehaald tot pi stoor. Waarom niet in Castenray, zult u denken. Wij willen proberen dit aan u uit te le ;gen. P: stoor Hoedemaeckers is volgens de benoemingsbrief aangesteld tot pastoor- at ministrator van de parochies Oostrum en Castenray. Tevens betreft het een tijdelijke b« noeming tot ook Oirlo tot de cluster toetreedt. Van ons uit gezien is dit geen nieuw bt leid, maar een voortzetting van het beleid wat wij al jaren kennen. B jzonder vervelend is, dat door de betrokken instanties geen enkel overleg tot dan toe is g< weest. Na een gesprek met Deken Coenen hierover, zal er op zijn initiatief, overleg pl aatsvinden tussen de beide kerkbesturen en hemzelf. Trlpypren Icnpij vóór dinsdag IX 00 ïnir 7R gppfpmhpr 7000 1 Cv»—

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1