-I Mmmm wm mm 1 2000 Dorasbllad. voor Casterara} Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 37 Inleveren kooii vóór dinsdag 18.00 uur14 September 2000 V KERKBERICHTEN Zaterdag 16 sept.l9.00uur: Overleden ouders Swinkels-van Gerwen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Wim Geerets. Lei Heidens. Overleden ouders Strijbos-van de Beuken. Jrd. Johannes v.d. Water-Maria Spreeuwenberg en Petronella Lommen. Pastoor Hoedemaéclters is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Yvonne-Marlou-Sjors. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 16 sept.: R. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 632800 Zondag 17 sept.: F. Schmeetz, Stationsweg 106, tel. 632800 Zaterdag 16 sept. en zondag 17 sept.: P. Corver, Kennedyplein 8, tel. 581393 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur "Volgende week donderdag willen wij/ weer graag bij u langs komen voor onze jaarlijkse bloemenactie.'.'/ het dameskoor. J %ÊÊmm m&mm Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F, Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, F,, de Muinck-Keizer, ML van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kont u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: &ZfM 1 te Betas

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1