mm 2(0)0x0) Doirpsbladl voor Castemuray DORPSRAAD "Feest en vandalisme" Weekenddienst huisartse Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 36 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 07 september 2000 Is het in Castenray mogelijk een feest te vieren zonder vernielingen? Tijdens de "Bierfeesten" op 9 juli jl. werd de tafeltennistafel op het speelveld 't Tunnelke' naar de vernieling geholpen. Tijdens de kermis werden diverse borden van de knooppunt-fietsroute vernield en moest de deurklink van de snoepkraam het ontgelden. Het spreekwoord "Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan" is hier volledig toepasselijk. De dorpsraad wil aan iedere instantie die feesten organiseert, vragen zich terdege bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid, dat gemaakte brokken ook gerepareerd worden! Voor de dorpsraad kost het veel tijd, moeite en geld om allerhande voorzieningen geplaatst te krijgen. De dorpsraad wil daarom iedereen, zowel particulier als verenigingen, vragen hun verantwoording en plaats te weten ten opzichte van gemeenschappelijke bezittingen. Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van GUs, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, L van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Zaterdag 9 sept.: R. Bruins, Langstraat 106, tel. 632800 Zondag 3 sept.: J. Witgen, Langstraat 106, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag 9 sept. E. de Muinck-Keizer, Pr. Hendrikstr. 26, 588800 Zondag 10 sept.: P. Henkes, Helfrichstraat 2a, tel. 582200 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: 's morgens van 10.00 -11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur ma mm? SsCia a s

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1