2(0)0)0) Doroslblad voor Castenray KERKBERICHTEN Zaterdag 2sept. 19.00 uur: Overleden ouders Duijkers-Vullings. Door Strijbos-Rijs (namens de buurt) Overleden ouders Dinghs-Weijs. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Pleuni-Evelien-Astrid-Sjors. Weekenddienst huisartsen Verloren op 23 augustus jl. Hebreeuws kruisje Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 35 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 31 augustus 2000 Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Zaterdag 2 sept. Zondag 3 sept M. van Tiel, Stationsweg 60a, tel. 632800 H. Schraven, Stationsweg 60a, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag 2 sept.: P. Henkes, Helfrichstraat 2a, tel. 582200 Zondag 3 sept.: M. van Straaten, Pr. Hendrikstraat 26, 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur met opschrift Jerusalem en ketting in Castenray in of rondom de kerk. Tegen beloning terug te bezorgen bij Jo Voermans, Veld Oostenrijk 9, Horst. Telefoon 077 3982131 t

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1