mm ill 2000 Doiqpslblad vooir (Casteiniray KERKBERICHTEN Zaterdag 26 aug. 19.00 uur: Jrd. Toon Classens en Annie Classens-Valckx Jrd. Netty Mennen-Muskens Jan Rambags Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Roel Classens Overleden ouders en Fam. Wismans-Nooyen Door Strijbos-Rijs. Overleden Fam. Seijkens-Collin en Ewals-v.d.Loo. Overleden ouders v.Kuyck-Verrijdt en kinderen. TIJDENS DEZE DIENST IS ER EEN SPECIALE COLLECTE VOOR DE "MIVA" Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Thijs-Karin-Marlou-Bram. RUITERS/AMAZONES EN COMMANDANT VAN HARTE PROFICIAT MET DIT ZEER MOOIE RESULTAAT. Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 34 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 24 augustus 2000 i S - pipill AFGELOPEN ZONDAG IS HET 4 TAL LIMBURGS KAMPIOEN GEWORDEN IN DE KLASSE BCDE-MIDDEN. HET 4 TAL BESTOND UIT MARJAN CLEVEN MET GARONNE, MARTIJN CLEVEN MET FIFFIE, NIELS ARTS MET ZILVERSTER EN JOLIEN THEEUWEN MET CASARCA ONDER LEIDING VANJ?ATRICIA SMULDERS. r TYZ V-" v Mw 7 v* Sötos DE EENDRACHT LIMBURGSKAMPIOEN 4 TALLEN KLASSE BCDE-MIDDEN 'ÉL. mL

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1