voor Casteimray KERKBERICHTEN Zaterdag 12 ug. 19.00 uur: Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Wouter Philipsen. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Yvonne-Susan-Manon-IIse, Weekenddienst huisartsen Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 32 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 10 augustus 2000 's morgens van 10.00 - 11.00 uur s middags van 17.00 - 18.00 uur Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Zaterdag 12 aug.: H. Schraven, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag 13 aug.J. Witgen, Langstraat 106, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-BorsG. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag 12 aug.: G. van Loon, Pr. Hendrikstr. 26, tel. 588800 Zondag 13 aug.: A. Coenen, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht:

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1