2OO0 DorpsMad voor Castenray Zondag 9 juli is het dan zover. Voor de derde maal op rij zal er de "Caselse Bierfeesten" worden gehouden. In voorgaande edities van de schans hebben jullie al kunnen lezen wat er zoal te doen is op deze dag. Voor ieder wat wils zodat het hopelijk weer net zo gezellig druk zal worden als vorig jaar. Verder hopen we dat dit jaar de weergoden ons goed gezind zijn en dat het een mooi feest mag worden. Tot 9 juli op de Caselse bierfeesten De redactie van De Schans wenst iedereen een zonnige vakantie Redactie-adres: Castelostraat 11 V 579070/Fax 579069 nr 26 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 29 juni 2000 9 juli 2000 Caselse bierfeesten d

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1