2(0)'0>O) Doirpsbladl voor Castemray KERKBERICHTEN Zaterdag 3 Juni 19.00 uur Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen Overleden ouders van Rhee-Drabbels en kinderen. Louis Tielen en overleden Fam. Tielen-Janssen. Jaardienst Theo Jacobs. Gerrit van Meijel. Pastoe r Hoedemaeckers is ingaande 30 Mei verhuist naar Oostrum. Zijn adres is: Dorpsplein 7, 5807 BC Oostrum. Tel. 581254. Misdienaars: Marlou-Manon-Ilse-Astrid. Weekenddienst huisartsen Redactie-adresCastelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 22 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 01 juni 2000 j 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur mMM Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucessen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Vitgen: Hemelvaart: B. van Casteren, Langstraat 106, tel. 632800 Zaterdag: L. van Tiel-Knoppen, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag: H. van Tiel, Stationsweg 60a, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en J. ce Vocht: Hemelvaart: M. van Straaten, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Zaterdag en zondag: R. Keijzer, Litsenbergweg 20a, Ysselsteyn, tel. 541777 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen C terecht

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1