200Q Doiqpslblladl voor Casteinuray sssü KERKBERICHTEN Zaterdag 20 Mei 19.00 uur: Jaardienst overleden ouders Tacken-Haegens. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Jaardienst Peter van de Water. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Pastoer Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385 Misdienaars:Zaterdag 19.00 uur: Thijs-Karin-Bram-Laura, Weekenddienst huisartsen Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 20 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 18 mei 2000 mwm Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Zaterdag: R. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 632800 Zondag: F. Schmeetz, Stationsweg 60a, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag en zondag: A. Coenen, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur w iilss^ fi SeUauB

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1