mm 2<0><C»<0> Doirpsbladl voor Caistenra.^ V KERKBERICHTEN Zaterdag 13 Mei 19.00 uur Jan Thielen. Gertruda Vullings-Dinghs. Overleden ouders Strijbos-van de Beuken. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385, Misdienaars: Boy-Ma rlou-Ilse- Ast rid. Weekenddienst huisartsen 7 Redactie-adresCastelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 19 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur11 mei 2000 Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, -4T M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. WitRen: Zaterdag: H. Schraven, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag: M. van Tiel, Stationsweg 60a, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag en zondag: R. Keijzer, Litsenbergweg 20a, Ysselsteyn, tel. 541777 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht j 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur f/N Witgen ®mk /mi v---r Betas

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1