2<0)(0>O> DorpsMadl voor Casteinuray KERKBERICHTEN Zaterdag 6 Mei 19.00 uur Overleden ouders Duijkers-Vullings. O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand (zij die offerden) Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385. Misdienaars.'Zaterdag 19.00 uur: Pleuni-Manon-Evelien-Sjors. Weekenddienst huisartsen DAMESKOOR Vanavond: 19.30 uur aanvang repetitie voor sopranen 20.00 uur alten. Zondag 7 mei: 10.00 uur H. Mis zingen op Schuttersveld. Zaterdag 13 mei: 19.00 uur .1. ivlis zingen Redactie-adres: Castelostraat 11 5'79070/Fax 579069 rir 18 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 04 mei 2000 Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Zaterdag: H. Schraven, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag: B. van Casteren-van Gils, Langstraat 106, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag en zondag: G. van Loon, Pr. Hendrikstr. 26, 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1