8e OPEN CASTENRAYS BÉLJART KAMPIOENSCHAP Van 15 mei tot en met 4 juni is alweer het 8e Open Castenrays Biljart Kampioenschap. Wie wordt de opvolger van Toon Dinghs en komt een jaar in het bezit van de Henk Classens Wisseltroffee? Deelname staat open voor alle inwoners van Castenray van 16 jaar en ouder. De voorrondes worden gespeeld in poules van 4 of 5 deelnemers. Iedereen speelt tenminste 3 of 4 wedstrijden in de voorrondes. Deze wedstrijden gaan over 20 beurten, winnaar is hij of zij, die zijn gemiddelde het kortste benadert of het hoogste boven zijn gemiddelde speelt. 16 deelnemers gaan over naar de finales. De wedstrijden in de voorrondes zijn van 15 mei tot 3 juni. De 1/8 finales zijn op zaterdag 3 juni. De 1/4 finales, 1/2 finales en de finale zijn op zondag 4 juni. Deelnemers die in 1997,1998 of 1999 hebben deelgenomen spelen volgens het toen gespeelde gemiddelde, van de overige deelnemers wordt verwacht, dat ze een reëel gemiddelde opgeven. Leden van de Ketsers en van de ouderenbiljartbond spelen hun eindgemiddelde van het seizoen 1999/2000. Voor inlichtingen kan men terecht bij Ger Houwen tel. 571261 Men kan zich opgeven door middel van onderstaand opgaveformulier, bij Ger Houwen of bij Jac Hesen tot en met zondag 7 mei. 8e OPEN CASTENRAYS BILJARTKAMPIOENSCHAP 2000. OPGAVEFORMULIER NAAM ADRES TELEFOON GEMIDDELDE DEELNEMER OPEN KAMPIOENSCHAP 1997 of 1998 of 1999 JA/NEE Het inschrijfgeld ad f7,50 gelieve bij opgave te voldoen. Inleveren voor 8 mei bij: Clublokaal "Het Doelhuis". Ger Houwen, Castelostraat 15. Inlichtingen bij:Huub Strijbos of Ger Houwen. 8

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 8