1 20)00» Doiqpsblaid voor Casteinuray KERKBERICHTEN JEUGDWERK Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 17 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 27 april 2000 Zaterdag 29 April 19.00 uur Jan Rambags. Overleden ouders Emonts-Geurts. Jrd. Martin Hagens en Anna Hagens-Vullings. Jrd. Frans Weijs en zoon Hay. Zondag 30 April 10.00 uur: Tijdens deze dienst zullen 12 kinderen hun Eerste H. Communie" ontvangen. Er zullen verschillende banken gereserveerd zijn voor ouders, broertjes en zusjes van de communicanten. De betreffende banken zijn met briefjes aangeduid. Wilt U hier a.u.b. rekening mee houden. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385. Misdienaars:Zaterdag 19.00 uur: Yvonne - Susan- Karin - Laura. Zondag 30 April 10.00 uur: mededeling volgt persoonlijk. Zwemmen Iedereen die zich opgegeven heeft voor het zwemmen op 29 april a.s. wordt om 18.15 uur verwacht bij De Wis. We gaan dan per auto naar Loohorst en we zijn om 21.30 uur weer terug. Denk aan de f 6,50 voor het zwemmen. Rollebol Zoals jullie waarschijnlijk al weten wordt op 27 mei a.s. de Rollebol-dag in Lomm gehouden Zoals elk jaar doen wij hier ook aan mee en het belooft een gezellige en sportieve dag te worden. Iedereen vanaf groep 4 kan zich niervoor opgeven bij Marjo Stiphout, tel. 571904. We hebben een bus gehuurd en vragen hiervoor een onkostenvergoeding van f6,00 p.p. We vertrekken die dag om 9.00 uur en zijn om 17.00 uur weer thuis. Ook vragen we weer ouders - broers - zussen om ons die dag te helpen met het begeleiden van de groepen. Dit kun je doorgeven bij Maijo Stiphout. f

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1