HANDBOOGSCHUTTERIJ "DE BATAVIEREN" CASTENRAY. :Mededelingeri: - 18 - Toernooi Grashoek. Vrijdag 28 april nemen we deel aan 't nederlaag-toernooi van O.V.U. Grashoek, de wedtstrijdcommissie verwacht dat u zoveel mogelijk meegaat, we vertrekken om 18.45 uur. Batavieren-toernooi. Zaterdag 29 april krijgen we De Batavieren Rips op bezoek voor deelnamen aan ons Batavieren-toernooi, de volgende personen worden verwacht voor 't noteren van de punten n.l. Henk Smits en Luc Kuijpers om 18.45 uur aanwezig zijn. Maandag 1 mei krijgen we Kunst en Vriendschap Liessel op bezoek voor deelnamen aan ons Batavieren-toernooi, de volgende personen worden verwacht voor 't noteren van de punten n.l. Jan Tacken, Tom Smits, Ilja Heidens en Bart Emonts om 19.30 uur aanwezig zijn. Afdelins-kampioenschappen Veteranen. Zaterdag 29 april wordt op de banen van Diana Venray de afdelings-kampioenschap- pen in leeftijdsgroepen verschoten, deze wedstrijd begint om 13.30 uur, van de Batavieren nemen hier Jan Tacken en Mart Smulders deel. Dinsdag 2 mei Trainings-avond Aanvang 20.00 uur. Kringkampioenschappen. Zaterdag 6 mei en Zondag 7 mei worden in Beek en Donk de kringkampioenschappen persoonlijk verschoten, de schutters die zich voor deelnamen hebben geplaatst, deze hebben persoonlijk bericht ontvangen. Vrijdag 28 April We zijn uitgenodigd voor de kampioensreceptie van het D2-team van "De «etsers" Voor diegene die meegaan bijeenkomst om 20.30 uur bij Jac en Truus Vrijdag 12 Mei Oberen op kampioensreceptie SVC 1 - reDiegene die zich opgegeven hebben.. Maandag 15 Mei Ledenvergadering bij Jac en Truus. Aanvang 21.00 uur. j De dames zijn natuurlijk ook van harte welkom. Dus laat ook van je horen. wïmm m 4

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 18