J> A Verticuteermachine Tevens altijd op voorraad VERSIEIJEN DETAIL BV - 12 - zondag 30 april We zingen enkele liedjes tijdens de le H. Communie viering. De mis begint om 10.00 uur. Willen jullie uiterlijk om 9.45 uur in de kerk zijn. Jullie staan boven. Maar jullie gedragen je NATUURLIJK als zouden jullie onder staan. M.a.w. jullie houden je rustig, we hopen dat we op jullie kunnen vertrouwen. repetitie Vandaag is er gewoon repetitie om 16.00 uur op school. Willen jullie het blaadje waarop de drie liedjes voor a.s. zondag staan, na afloop inleveren bij Joke Er zijn geen klappers in de kerk. Bij afwezigheid afmelden bij Pim of Boy (er is een nieuwe lijst), vakantie Volgende week donderdag is er geen repetitie vanwege de vakantie. potgrond koemestkorrel koemcstpoedcr turf groetjes. Joke, Ellis, Manuta, Marion Voor een gezond, vilt- en I KDNjfljCttBiN mosvrij gazon: Castanrayscweg 14 5808 AG Oirio-Venray Tekfoon: (0478) 57 19 41 JE MAAKT HET MET MXET WOLF CaJeKo fe h«ur' I

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 12