2OO0 DoiqpsMaid voor Castemray KERKBERICHTEN Donderdag 20 April 18.30 uur: Viering van Witte Donderdag" Let op aanvangstijd. Vrijdag 21 April Zaterdag 22 April 21.00 uur: GEEN DIENST. PAASWAKE. Jaardienst Leen Emonts. Jan Geerets. Har Friesen. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien,. Zondag 23 April 10.30 uur: Viering van Paaszondag. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385. Misdienaars: Donderdag (vanavond dus) om 18.30 uur: Susan-Karin-Evelien-Laura. Zaterdag om 21.00 uur: Boy-Manon-Ilse-Sjars. Zondag om 10.30 uur: Thijs-Marlou-Astrid-Bram. Let on de aanvangstijden. DAMESKOOR: vanavond: Om 19.30 uur repetitie voor de sopranen - om 20.00 uur aanvang repetitie voor alten en ook herenkoor. Eerste Paasdag: om 10.30 uur Plechtige H. Hoogmis dames/herenkoor. P.edactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 16 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 20 april 2000 800009 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1