mm ÈSSt wpf 2QQO Dorpsbladl voor Casteinuray GEZINSVIERING Op zaterdag 15 april a.s. is er om 19.00 uur in de kerk in Castenray weer een gezinsviering. Deze viering staat in het teken van Palmpasen. Alle kinderen van basisschool De Stek hebben vrijdag jl. een palmpasenstok mee naar huis gekregen om te versieren. We hopen dat het jullie gelukt is, eventueel met hulp van vader en/of moeder, om er een mooie palmpasenstok van te maken Deze versierde stok neem je mee naar de viering op 15 april a.s. Wat er verder gebeurt, hoor je wel in de kerk. In deze viering worden ook alle kinderen voorgesteld die dit jaar de eerste R Communie ontvangen. «e De zang wordt weer verzorgd door ons eigen jeugdkoor "CaJeKo". y Jongens en meisjes, maak er wat moois van!Tot zaterdag! Werkgroep Gezinsviering. 5 JEUGDWERK Soosavond 12+ m mm\ Fedactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 15 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 13 april 2000 Zaterdag 15 april soosavond voor de 12+. Je raag een vriend of vriendin meebrengen. Er is ook frisdrank te koop. We beginnen om 20.00 uur en om 22.00 uur gaan we weer naar huis. Tot danl Doeweekend Voor het doeweekend, wat gehouden wordt van 5 t/m 8 mei a.s., kun je je nog opgeven t/m 22 april a.s. bij Marjo Stiphout, tel. 571904. £7 f xsSt3&8*ft& □©Qamg i '0

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1