wmm 2<0>O><0> Doirpsblad voor Castemuray 4 KERKBERICHTEN Zaterdag 08 April 19.00 uur: Handrie Versteegen. Jan Thielen. Jaardienst Har Friesen. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Zaterdag 15 April 19.00 uur: GEZINSVIERING. Tijdens deze viering zullen de communicanten zich voorstellen. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385. Misdienaars: Boy-Ilse-Astrid-Sjors. VASTENACTIE. Bij deze "Schans" treft U aan het zakje voor deelname aan de vastenactie. Uw gave hiervoor kunt U deponeren in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk. Mogen wij deze actie van harte bij U aanbevelen. DAMESKOOR 19.30 uur repetitie sopranen. 20.00 uur repetitie alten. Zaterdag 8 april 19.00 uur H. Mis zingen. Maandag 10 april 20.00 uur "Korenavond" te Oirlo. Zondag 7 mei 10.00 uur H. Mis zingen in Schuttersveld", (alleen de dames wegens ruimtegebrek) Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 14 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 06 april 2000 mmm: SfflQamg i

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1