voor Castenray KERKBERICHTEN Zaterdag 01 April 19.00 uur: Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385 Misdienaars: Yvonne-Marlou-Manon-Evelien. Weekenddienst huisartsen 7 M. DAMESKOOR 19.30 uur repetitie alten. 20.00 uur repetitie sopranen Redactie-adresCastelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 13 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 30 maart 2000 Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Zaterdag: I. van Tiel-Knoppen, Stationsweg 60a, 632800 Zondag: H. Schraven, Stationsweg 60a, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag en zondag: J. de Vocht, Henseniusstraat 13a, 581878 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur VC J a

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1