iH 2000 Dorpsblad voor Casteinuray KERKBERICHTEN Zaterdag 18 Maart 19.00 uur: Roel Classens en overleden ouders Classens-Vissers. Overleden ouders Strijbos-Kemmelings. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385. Misdienaars: Boy-Pleuni-Sjors-Bram. Weekenddienst huisartsen DAMESKOOR Vanavond aanvang repetitie: 19.30 uur sopranen 20.00 uur alten. Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 16 maart 2000 Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, firs M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel en J. Witgen: Zaterdag: R. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 582824 Zondag: F. Schmeetz, Stationsweg 60a, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag en zondag: M. van Straaten, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur M Pi i n

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1