4 2(0><0><0> Dorpsbladl voor Caisteinuray KERKBERICHTEN Zaterdag 11 Maart 19.00 uur:Jrd.Bernard Jenniskens en Getruda Jenniskens- Kessels. Jan Thielen. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385, Misdienaars: Yvonne-Manon-llse-Astrid. DAMESKOOR donderdag: repetitie alten om half acht; sopranen 8 uur. zaterdag: 19.00 uur H.Mis. DORPSRAAD Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 10 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 09 maart 2000 De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 17 april a.s. om 20.00 uur in café Hesen. C ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE Voor het opnieuw aanplanten van het dorpsplein - Leikeswei en Horsterweg zoeken wij enkele vrijwilligers. Dit aanplanten zal gebeuren op de zaterdagen 15 en 22 april a.s. van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. Dus inwoners van Castenray, heb je even tijd om te helpen bij de verfraaiing van ons dorp, meld je dan aan bij Mieke Seijkens, telefoon 5713931 -isTE^ ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE r Sötas

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1