OPTOCHT - OPTOCHT - OPTOCHT - OPTOCHT Vur de laatkommers werd ut wel ERhoëg tied urn iets te make, dur zien bej Arie Seykens (Tel: 571397) wer enne hiele hoëp onderwerpe angemeld. De volgnummer vur de optocht werre zaoterdags vur dun optocht gebrocht OPTOCHT - OPTOCHT - OPTOCHT - OPTOCHT CARNAVALSKRANT 2000- CARNAVALSKRANT 2000 Voor diegene die vorige week niet thuis waren of die aisnog een carnavalskrant willen hebben kunnen hiervoor bellen met Arie Seykens (571397) en wordt deze alsnog gebracht. aanwezig zijn 9 Vrijdag 03 mrt 12.00 uur Uur In "DE WIS" bijeenkomen voor het bal met de kinderen van de basisschool. Na het bal gezamelijk poetsen Zaterdag 04 mrt 18.30uur In "DE WIS" bij elkaar komen voor H.Mis, op tijd Na H.Mis Jeugdbal in "DE WIS". 20.00uur Oberen Jeugdbal Ouders die vermeld staan op schema Zondag 05 mrt 10.00 uur Zaal poetsen na jeugdbal en snoepzakjes maken door gehele Jeugdraad. 13.45 uur Bij Cor Hendrix bij elkaar komen voor de optocht. Maandag 06 mrt 13.00 uur In 'DE WIS" bij elkaar komen voor vertrek naar Venray voor de Optocht. Dinsdag 07 mrt 13.00 uur ,411e Jeugdleden in "DE WIS" voor het kinderbal. Mededelingen:

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 9