19 R.K. Basisschool 'De Stek' Casten ray Geachte ouders, Zoals bekend worden alle kinderen vrijdag 3 maart om 10.00 uur verkleed op school verwacht om gezellig samen carnaval te vieren. Wie zal dit jaar de schoolprins of de schoolprinses worden???? Na de carnavalsoptredens van de leerlingen op school wordt om 12.00 uur het carnavalsfeest officie! geopend bij 'De Wis'. Daarop volgt de gezamenlijke lunch en we sluiten de carnavalsviering omstreeks 14.00 uur af nadat we lekker een uurtje samen gehost hebben. Omdat het een schoolfeest is verzoeken we de ouders om buiten of in de hal van 'De Wis' te wachten totdat de kinderen naar buiten komen. Aansluitend begint de carnavalsvakantie die duurt t/m vrijdag 10 maart. We wensen iedereen fijne dagen. Maandag 13 maart wordt iedereen weer op school verwacht. Woensdag 15 maart is er weer een kledinginzameling. Doet u weer allemaal mee? Breng woensdagmorgen 15 maart voor 9.00 uur 's morgens aub zoveel mogelijk kleding, schoenen, lakens, dekens, gordijnen etc naar de vrachtauto bij school. Zoals bekend komt een gedeelte van de opbrengst ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds en een gedeelte van de opbrengst is voor onze school. Zaterdag 11 maart wordt er gewerkt aan het onderhoud van de speelplaats en de tuin. De ouder(s) van onderstaande leerlingen worden dit keer gevraagd om mee te helpen: Dirk Baltussen, Ilse Claessens, Arno Heijnen, Boy Dircks, Pleuni Peeters, Maikel Wismans, Patrick Scherpenzeel, Sandra Strijbos, Koen Classens en Laura Seijkens. Van de leerkrachten is Riet Peeters aanwezig. Indien iemand niet kan komen willen we vragen om zelf voor een vervanger te zorgen. Bij voorbaat dank. Maandag 20 maart is er gelegenheid om leerlingen aan te melden die onze school komend schooljaar willen gaan bezoeken. Nadere informatie hierover volgt nog. Deze week is er op school hoofdluis geconstateerd. We willen alle ouders vragen om hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. Vooral in de komende carnavalsdagen kan het diertje zich goed verspreiden. Hopelijk doet iedereen mee aan de 'luizenbestrijding' en kunnen we na carnaval weer 'luizenvrij' starten. Groep 7 en 8 donderdag a.s. Schans maken. We beginnen om half 10. Zorg zelf voor vervanging als je niet kunt.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 19