OUDERENBOND Bedevaart Smakt Op 15 maart a.s. gaan we in samenwerking met de afd. Oirlo en Oostrum op bedevaart naar de Smakt. Om 14.00 uur is er een gebedsdienst, verzorgd door de pastoor van Oirlo. Hierna is er koffie met vlaai in het "Pelgrimshuis". Koffie en vlaai worden uit onze kas afgerekend. Het vervoer hoeft voor niemand een probleem te zijn. Als U meegaat, graag opgeven t/m zondag 12 maart a.s. bij een vande bestuursleden: mevr. N. Cox, tel. 571589 Grieze Hazebal - Venrav Carnavalsver. "De Pielhaas" organiseert een Grieze Hazebal en wel op vrijdag 3 maart a.s. in de schouwburg. Dit is voor alle 50+ van de gemeente Venray toegankelijk. De entree bedraagt f7,50 incl. koffie met vlaai. Aanvang 19.33 uur Deze avond is een kruising tussen een gezellige dansavond en een zittingsavond. Dus wie zin heeft in een voorproeve voor carnaval, de mogelijkheid wordt geboden. mevr. M. Thielen, tel. 571340 dhr Th. Seijkens, tel. 571953 mevr. Tr. Tacken, tel. 571249 De ouderenbond wenst iedereen een kei gezellig carnavalsfeest toe!!! FANFARE "DORPSKLANK 15 Repetitie: Aanstaande donderdag 2 maart a.s. is er weer repetitie. Wij beginnen zoals altijd om 20.00 uur. Carnavalsmis. Op zaterdag 4 maart a.s. is er in de kerk weer de traditionele carnavalsmis. Leden die zich hebben opgegeven om deze H.Mis muzikaal mee op te luisteren worden verzocht om 18.30 uur aanwezig te zijn. Carnavalsoptocht 5 mrt a.s. Op zondag 5 maart a.s. doen wij ook mee aan de carnavalsoptocht in Castenray, uiteraard verkleed in carnavalskleding. Wij verzamelen ons om 13.45 uur aan de Lollebeekweg Laten we zorgen dat we zo voltallig mogelijk ons muzikaal steentje bijdragen aan deze optocht. Oberen 6 maart a.s. Op maandag 6 maart a.s. is de fanfare aan de beurt om te oberen. Op deze avond wordt de beste Knuppel uitgereikt. Groep 1 is aan de beurt om te oberen, en zij worden verzocht om tijdig in de zaal aanwezig te zijn, doch uiterlijk 20.00 uur. Jaarvergadering 16 maart a.s. Op donderdag 16 maart a.s. houden wij onze jaarvergadering voor alle leden in de zaal. Op deze avond is er dan geen repetitie. Voor deze vergadering ontvangt iedereen nog een persoonlijke uitnodiging.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 15