I voor Casteraray KERKBERICHTEN Zaterdag 4 Maart 19.00 uur: Overleden Jaardienst Overleden ouders Duijkers-Vullings. Lei Heidens. ouders Maes-Bacten en zoon Martien. DEZE DIENST ZAL IN HET TEKEN STAAN VAN CARNAVAL. Tijdens deze dienst zal zoals gebruikelijk door de Carnavalsvereniging een cadeau aan de kerk worden aangeboden. Woensdag 8 Maart 19.00 uur:Dienst van Aswoensdag" niet uitreiking van het askruis. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385. Misdienaars: Pleuni-Marlou-Evelien-Laura. Woensdag 8 Maart 19.00 uur:Boy en Yvonne. Wij wensen allen prettige carnavalsdagen. Mededeling: De gehouden actie Kerkbijdrage", voor onze eigen kerk heeft het mooie bedrag opgebracht van 30.000,=. Aan u allen die hieraan hebben bijgedragen onze hartelijke dank. Ook dank aan de trouwe medewerkers welke ons hierbij hebben geholpen. Het Kerkbestuur. VASTENAOVEND SAME!!!!! J* Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 9 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 02 maart 2000 I in'"'/,

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1