2O)O)<0) DoirpsblLad voor Casteimray KERKBERICHTEN Zaterdag 19 Febr. 19.00 uur: Handrie Versteegen Overleden ouders Dinghs-Weijs. Jrd. overleden ouders Philipsen-Jacobs, Kapelaan Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 582385. Misdienaars: Yvonne-Boy-Manon-Astrid. Weekenddienst huisartsen PEUTERSPEELZAAL 111 STEKSKE" Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 1 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 17 februari 2000 Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel en J. Witgen: Zaterdag: B. van Casteren, Langstraat 106, tel. 516270 Zondag: J. Witgen, Langstraat 106, tel. 586082 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag: E. de Muinck-Keizer, Pr. Hendrikstraat 26, 588800 Zondag: M. van Straaten, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur LET OPLET OP Kinderen kunnen, wanneer ze twee jaar zijn, opgegeven worden voor de peuterspeelzaal. Als er 20 kinderen zijn, zullen we met een wachtlijst moeten werken, (in volgorde van opgave). Opgeven kan bij Marie-José Janssen, tel. 571985 Bestuur en leidsters. o©

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1