2<0><C»O Dorpsbladl voor Casteriiraiy KERKBERICHTEN uur: GEZINSVIERING. Overleden ouders van Kuyek-Ver rijdt en kinderen. Jan Thielen. Toon Classens. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Thei Buddiger. Overleden ouders Willemssen-Martens. Kapelaan Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel 582385. Misdienaars: Pleuni-Marlou-Evelien-Ilse. Mededeling: Zoals u reeds gelezen zult hebben in ons informatieboekje zijn de stipendia voor de H.Missen in het weekend HFL 35,= geworden. Deze aanpassing is tot stand gekomen na overleg in het dekenaat om zodoende in iedere parochie dezelfde vergoeding te vragen. Voor ons betekende dit een kleine aanpassing naar boven. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt hebben. Zaterdag 12 Febr.19.00 Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 6 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 10 februari 2000 Openbare jaarvergadering STICHTING JEUGD- EN GEMEENSCHAPSHUIS „DE WIS" Vrijdag 11 Februari aanvang 2Q.00u In de Wis. Het bestuur nodigt alle gebruikers en verenigingen uit voor de openbare jaarvergadering van Stichting Jeugd- en Gemeenschapshuis „De WIS". Vrijdag 11 Februari aanvang 20.00u In de Wis. I

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1