Om met de carnaval weer goed voor de dag te kunnen komen willen we op maandag 7 februari om 20.00 uur bijeenkomen op de Lollebeekweg 73 (Toon Dinghs). Ben je verhinderd maar heb je wel ideeën en/of wil je met de optocht meedoen geef dit dan even door bij Maria Dinghs tel: 571787 of bij Louis Marcel is tel: 571964. Zondag 06 feb. 10.45 uur Verzamelen voor de uitwisseling met "de Pintewippers" uit Dommelen vertrek per bus ll.OOuur. LET OP dus niet om 12:00uur zoals in publicatie vorige week Maandag 07 feb. 21.00 uur Ledenvergadering bij Jac en Truus. De dames zijn natuurlijk ook welkom. Zaterdag 12 feb. 13:00 uur Bühne en decor opbouwen buutavonden: Cor, Bert, Jac, Ger, Arie en Ed 19.15 uur Verzamelen voor bezoek aan "Circus Mok"Vertrek 19.30uur. Zondag 13 feb. 14.30 uur Verzamelen voor jubileumreceptie 4x11't Knó'lleke" Leunen. - 7 -

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 7