Jessy 9 DAMESKOOR Het programma voor de komende weken: Zaterdag 12 febr. geen H. Mis zingen i.v.m. gezinsviering. Eerstvolgende H. Mis op zaterdag 26 febr. Kan iedereen dan aanwezig zijn Zaterdag 4 maart: Carnavalsmis zingen samen met het herenkoor. Zaterdag 11 maart: 19.00 uur H. Mis. Vanavond starten we met tijdelijk gewijzigde aanvangstijden: sopranen 19.30 uur. alten: 20.00 uur. De volgende keer(17 febr.) is het precies andersom. Donderdag 10 febr. jaarvergadering. Aanvangstijd 19.45 uur gewone repetitietijd. (dus niet om 20.00 uur). Aanvang 14.00 uur Maandagmiddag 7 februari 2000 dansen in "De Wis" - 3 - Hoera! Op ^3 januari 2000 heb ik een zusje gekregen. Zo gewoon en toch zo byzonder, zo alledaags maar steeds weer een wonder. William, Petra en 5teffi 5teeghs Eric a weg u 5808 A N O/rlo Tel.OU78-53l78l Mama, papa en »kz(jn dolbl(j,kom maar gauw kijken. Willen Jullie wel even van te voren bellen? 50+ bal 50+ bal

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 3