20Q0 DoiqpsMadl voor Casteinuray KERKBERICHTEN •1 Zaterdag 5 Febr.19.00 uur: Jaardienst Jan Jakobs. Jaardienst Sjeng van de Pasch. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien Jaardienst Wim Geerets. Kapelaan Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 550790. Misdienaars: Susan-Karin-Sjors-Laura. Mededeling, Zoals u mogelijk al reeds uit de media hebt vernomen is ingaande 1 febr. benoemd tot administrator van onze parochie Kapelaan Hoedemaeckers. Tevens is hij ook in deze functie benoemd voor de parochie Oostrum. Door de ontstane situatie in de parochie Oostrum is alles wel erg snel gegaan en waren wij niet eerder in de gelegenheid u hiervan mededeling te doen. Per a.s. weekend zal kapelaan Hoedemaeckers dan ook de diensten in onze kerk gaan verzorgen. Kapelaan Hoedemaeckers blijft binnen de cluster van priesters werkzaam. De parochie Oostrum wordt toegevoegd als cluster parochie bij de reeds bestaande. Afgelopen zaterdag hebben we afscheid genomen van Pastoor Te Boekhorst, Bijna twee jaar is hij in onze parochie werkzaam geweest. Wij danken hem voor de prettige samenwerking en de inzet voor onze parochie. Veel succes in de parochie Wanssum en Blitterswijk. Het Kerkbestuur. Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 5 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 03 februari 2000

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1