voor Castenray KERKBERICHTEN Zaterdag 29 Jan. 19.00 uur: Overleden ouders Strijbos-Cleven en Hay Verhaegh. Jrd. Willem Classens en Petronella Rongen. Overleden ouders van Kuijck-Verrijdt en kinderen. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. 531270. Misdienaars: Yvonne-Boy-Thijs-Bram. A ctte- kerkhy dra-ge/ voor ovv^e* ertyerv parochie/ Geachte parochianen, Zoals ieder jaar in de maand januari is er de actie voor onze eigen kerk. In de week van 29 jan t/m/ 5 febr. zullen onze medewerkers de bekende envelop bij u bezorgen voor deelname aan deze actie. Tevens treft u hierbij aan een info boekje waarin wij zoveel mogelijk informatie over onze parochie willen geven. In de bijgesloten brief wordt nader op deze actie ingegaan. Wij vertrouwen er op ook in het jaar 2000 weer op uw aller medewerking te mogen rekenen en danken u reeds bij voorbaat voor uw deelname. Het Kerkbestuur Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 4 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 27 januari 2000

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1