Film "Castenray leeft" REDACTIONEEL OUDERENBOND - 17 - Wi3 kunnen terugkijken op een mooie presentatie van de film "Castenray leeft", maar zonder de spontane medewerking van bedrijven, verenigingen, school, kerk en alle mensen van Castenray was het ons nooit gelukt zo'n film te maken. Wij willen dan ook iedereen bedanken, die op een of andere manier zijn/haar medewerking heeft verleend. Aan alle reacties rondom de presentatie hebben we gemerkt dat Castenray blij is met deze nieuwe aanwinst voor nu en voor de toekomst "Dat stipje op de wereldkaart blijkt de moeite van 't bekijken waard!" Als er nog mensen zijn die de videoband per inschrijfformulier besteld hebben, maar deze nog niet afgehaald/ontvangen hebben, kunnen ze contact opnemen met Tinie Claessens. De film blijft ook zonder bestelling te koop. Voorlopig kunt u daarvoor terecht bij Piet Arts. Willen diegenen, die nog graag een band willen hebben, dit, indien mogelijk, op korte termijn laten weten i.v.m. de nabe stelling. Bij voorbaat dank. Werkgroep Film "Castenray leeft" Binnenkort zullen de abonnementen van De Schans weer geïnd worden. Degenen die een machtiging verleend hebben, kunnen volgende week in dit blad lezen, wanneer het bedrag van f 15,- van hun rekening zal worden afgeschreven. Voor ieder ander geldt: zelf een bedrag van f 15,- overmaken op rekening 13.87.93.867 t.n.v. Dorpsblad De Schans Castenray of dit bedrag in een envelop doen, voorzien van naam en adres en deze dan op Castelostraat 11 in de brievenbus doen. Volgende week meer hierover. Op woensdag 9 februari a.s. organiseren we weer onze jaar vergadering. We beginnen deze avond om 18.30 uur met, zoals gebruikelijk, een koffietafel. Na het activiteitenverslag en het financiële verslag wordt de avond verder verzorgd door het "Peelhazen cabaret" uit Odiliapeel. Rond 22.30 uur sluiten we de feestavond af. In verband met de koffietafel willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Gaarne telefonische aanmelding bij: mevr. Nel Cox, 571589 mevr. Mie Thielen 571340 dhr Thej Seijkens 571953 mevr. Truus Tacken 571249 Mensen die lid willen worden van onze ouderenbond, geef u op en u bent welkom op onze jaarvergadering. In de loop van februari halen we de contributie a f 25,per lid weer op.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 17