DORPSRAAD w s L.V.B. - 7 - Strooizout De bak met strooizout zal voortaan bij dooi gesloten worden, nadat is gebleken, dat deze door kinderen wordt gebruikt als speelplaats. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat op deze manier misbruik wordt gemaakt van dit strooizout. Bij vorst zal het slot tijdig verwijderd worden. De sleutel is is, indien nodig, te verkrijgen bij Robert Cox, Castelostraat 10. UITSLAG LOTERIJ KERSTBQQMVERSNI PPF.RTWG Poule 1: 1850 7608 0764 3050 0759 2413 3659 7517 7572 2295 Poule 2: 2710 1463 7251 0936 8682 3056 5046 8701 0135 4408 Poule 3: 2586 0072 1264 5328 6151 6091 1932 4756 4861 8489 Poule 4: 0041 4651 8685 1538 8679 4660 7556 3705 1960 2515 Poule 5: 8595 6005 4391 1410 7266 0937 7252 3505 5186 1468 De winnende loten kun je inwisselen bij de publieksbalie van het Gemeentehuis. Hiervoor krijg je een VVV bon t.w.v. f 10,- Er werden 150 kerstbomen opgehaald, waarvoor onze hartelijke dank. Wij vragen dringend gegadigden voor twee bestuursfuncties. OOK VOOR DE L. V B. IS IIET NOODZAAK DA T ZICH PERSONEN AANMELDEN VOOR HET VERVULLEN VAN BESTUURSFUNCTIES. ZONDER BESTUURSLEDEN KAN EEN VERENIGING NU EENMAAL NIET FUNCTIONEREN. KOM OP DAMES!!!! MELD JE AAN, WANT ANDERS WORDT HET OOK VOOR DE L. VB. MOEILIJK OM TE BLIJVEN BESTAAN!!!! Wij trakteren U deze avond op koffie met vlaai. Na afloop van de vergadering is er weer kienen. Jaarvergadering Woensdag 26 januari Jaarvergadering. 19:30 uur H.Mis opgeluisterd door het dameskoor. Programma in De Wis. -J aarvers lag -Financieel verslag -Nieuw jaarprogramma -Huldiging jubilarissen 3 x 25 en 3 x 40 jaar. -Bestuursverkiezing. Aftredend Gerda Vroemen, zij is niet herkiesbaar. Annie Lensen is wederom herkiesbaar.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 7