KERKBERICHTEN Zaterdag 22 Jan. 19.00 uur: Jaardienst Sef Kunen. Jaardienst Jan Thielen. Jan Rambags. Har Friesen. Anna Willemssen-van Roosmalen. Nclla Classens-Jansscn en Geert Classens. Ji'd. overleden ouders Smits-Friesen. Jrd. Anna Rarnbags-Smits Piet Rambags en Sjaak en Ger Rambags. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. 531270. Misdienaars: Marlou-Manon-Ilse-Sjors. Weekenddienst huisartsen DAMESKOOR Zaterdag 22 Jan. H. Mis. Woensdag 26 Jan. 19.30 H. Mis L.V.B. Maandag 10 April: Korenavond te Oirlo, Kom op dames Zonder bestuur kan ook de L.V.B niet blijven bestaan!! - 3 - Voor de patiënten van R. Bruins» B. van Casteren-van Gils, R.S. Gabeler, M Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel en J. Witgen: Zaterdag: R. Bruins, Langstraat 106, tel. 583558 Zondag: J. Witgen, Langstraat 106, tel. 586082 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, Menkes, R. Keijzer, L Keijzer-BorsG. van Loon, E. de Muinck-KeizerM, van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag en zondag: P. Corver, Kennedyplein 8, tel. 581393 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 3