20Q0 Doirpslblad voor Castenray tmÊêï Presentatie "Castenrav leeft" Redactie-adres: Castelostraat 11 $P 579070/Fax 579069 nr 3 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 20 januari 2000 -::*sv;v: Vrijdag 21 januari a.s. is het dan zover! De presentatie van onze film "Castenray leeft". Hiervoor wordt U bij deze allen uitgenodigd. Het is voor ons onmogelijk om uitnodigingen te versturen, zonder iemand te vergeten; vandaar deze algemene uitnodiging. Door de vele reacties is onze presentatie van 20.00 uur volge boekt. Om 17.30 uur zijn er nog mogelijkheden. Vanwege de gro te belangstel1ing hebben we om 15.00 uur nog een extra presen tatie ingelast, speciaal bedoeld voor de schooljeugd. Hopelijk is op deze manier iedereen in de gelegenheid gesteld om de film "Castenray leeft" te komen bekijken. P.S. Er geldt voor deze dag een rookverbod in de zaal. Allemaal tot vrijdag 21 januari a.s. om 15.00 uur - 17.30 uur - 20.00 uur in "De Wis". Dorpsraad Werkgroep "Film 2000" V;-".safev V 1 m W »TI\ t ■-•■..■-

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1