JEUGDWERK RUITERCLUB "DE EENDRACHT" - 17 - Jonqmegj esbal Wie, o wie zal er samen met Prins Wout tijdens de jeugdcarna val voorop gaan???? Kom zaterdag 22 januari a.s. naar de Wis en je zult het zien. Om 21.30 uur zal de Jeugdprinses bekend worden gemaakt. We verwachten jullie, in carnavalskleren, om 20.00 uur en we wensen jullie heel veel lol I Jeuqddebat Woensdag 26 januari a.s. zal in jeugdsoos Watjang in Oirlo voor de jeugd vanaf 12 jaar een vergadering worden gehouden over de bedoeling van het jeugddebat. Iedereen vanaf 12 jaar heft hiervoor een uitnodiging gekregen en wordt verwacht op woensdag 26 januari a.s. om 19.30 uur in Soos Watjang. Deze vergadering duurt tot 21.30 uur. Spreek dus af om er samen naar toe te gaan. Doet ie 't of doet ie 't niet Zaterdag 5 februari gaan we weer het bekende spelletje "doet ie 't of doet ie 't niet" spelen. We beginnen om 20.00 uur. Opgeven t/m woensdag 2 februari a.s. bij Marjo Stiphout, tel. 571904. Onkosten zijn f 2,50 per persoon. Geef je dus snel opl CHIPPEN VAN PAARDEN EN PONYS Op 1 jan 2001 moeten alle paarden en ponys die in de sport uitkomen voorzien zijn van een chip en bijhorend paspoort. De NKB komt voor het chippen naar u toe. Binnen onze kring zijn deze dagen nog op 7 febr. te Horst en 30 maart te Sevenum. Voorwaarden om Uw paard/pony te kunnen chippen op deze dagen zijn: Uw paard/pony staat geregistreerd bij de KNF/NBVR/NKB of NHS. Of: Uw paard is minimaal 3 jaar oud (per 01-01-1999) en ingeschrven bij de KWPN Of: Uw pony is minimaal 3 jaar oud en staat ingeschrven bij het NWPS (Welsh stamboek). Het chippen kost f 65,00 per paard/pony. Bij het al in bezit hebben van een chip of paspoort wordt f 15,00 korting gerekend. De chipdagen zijn van 15.00 tot 21.00 uur. Als U naar de chipdagen gaat graag opgeven bij de secretaris Frank Stiphout tel. 571904 zodat afgesproken kan worden hoe laat men op de chipdagen kan komen om drukte te voorkomen. Voor opgeven en eventuele vragen kan men bij de secretaris terecht. VRAAGPROGAMMA 12/13 Febr. dressuur te Ven-Zelderheide ponys opgeven voor 23 jan. 26/27 Febr. springen te Alverna ponys opgeven voor 23 jan. AGENDA 31 jan. jaarvergadering 31 maart feestavond nMMHBMMNMUMBM JM—I rjtnBMI TOM—I—1M1I «iroM

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 17