Project ouderenadviseur in Venray van start Het project ouderenadviseur gaat van start. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 28 januari om 14.00 uur in de Kemphaan in Venray. De heer Driessen, wethouder van de Gemeente Venray, de heer de Waal, directeur SYNTHESE en de voorzitter van de Seniorenraad, de heer de Vilder zullen gezamenlijk het startsein geven. De zestien ouderenconsulenten zullen daarna alle ouderen in de Gemeente Venray, die daar behoefte aan hebben, gaan bezoeken. Het project ouderenadviseur is een initiatief van de Seniorenraad, de gemeente Venray en SYNTHESE. Waarom een project ouderenadviseur Het aanbod van voorzieningen, regelingen, activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en wonen is groot. Informatie kan onduidelijk en ingewikkeld zijn. Vee! ouderen en hun naaste omgeving hebben behoefte aan hulp bij het verkrijgen van de juiste informatie. Hierdoor kan men beter een keuze maken uit het aanbod dat er is. De ouderenadviseurs en de ouderenconsulenten die betrokken zijn bij dit project kunnen mensen hierbij helpen. De ouderenconsulent en de ouderenadviseur De ouderenconsulenten zijn deskundige vrijwilligers bij wie ouderen terecht kunnen met allerlei vragen en problemen. De ouderenconsulenten werken nauw samen met twee professionele ouderenadviseurs. Deze ouderenadviseurs bieden ondersteuning aan de ouderenconsulenten en zijn werkzaam bij SYNTHESE. Met welke problemen kan men terecht De hulp van een ouderenconsulent kan ingeschakeld worden bij vragen rondom allerlei voorzieningen en regelingen. U kunt hierbij denken aan vragen rondom de Wet Voorzieningen Gehandicapten, allerlei financiële regelingen zoals huursubsidie en bijzondere bijstand. Maar ook zaken als vervoer, wonen, dagopvang, maaitijdvoorziening, alarmering en activiteiten voor ouderen kunnen in een persoonlijk gesprek aan de orde komen De ouderenconsulenten geven onafhankelijk van dienstverlenende instanties onders.euning bij het treffen van de nodige maatregelen en verwijzen mensen zonodig door. Ouderen kunnen gratis gebruik maken van deze diensten. - Hoe worden ouderen bereikt SYNTHESE wil zoveel mogelijk ouderen bereiken in een persoonlijk contact. Alle mensen van 65 jaar en ouder zullen door de Gemeente Venray worden aangeschreven. In deze brie wordt er uitleg gegeven over het project ouderenadviseur en wordt het voorstel gedaan van een huisbezoek. Wanneer er behoefte is zal een ouderenconsulent op huisbezoek gaan. In dit gesprek kunnen vragen met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen aan de orde In overleg met de ouderenverenigingen en andere betrokken organisaties zullen er in de toekomst themabijeenkomsten voor ouderen in de Gemeente Venray worden georganiseerd. Wilt u meer weten over dit project of wilt u zich opgeven als ouderenconsulent dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van SYNTHESE: mevrouw Trudy van den Berg of mevrouw Anja Damhuis. Telefoonnummer (0478-) 517317. SYNTHESE

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 10