TENNIS CL UB OIRLO - CASTEN HA Y" OOK TENNISSEN, MELD JE DAN NU TELEFONISCH AAN - 7 - Nieuwjaarstoernooi Op zondag 30 januari 2000 is het eerste toernooi. Dit toernooi vindt plaats in tennishal "De Riet" te Horst van 13.00 tot 18.00 uur en is voor junioren en senioren. Er zal gespeeld worden met wisselende dubbelpartners. Omdat de inschrijfformulieren verlaat zijn opgestuurd kan opgave voor dit toernooi nog tot en met aankomende woensdag 19 januari. Het inschrijfgeld bedraagt f112,50 per persoon. Jaarvergadering Op maandag 14 februari 2000 is de jaarvergadering. Deze vergadering zal plaats vinden bij "Den Terp" te Oirlo, aanvang 20.00 uur. Noteer deze datum al vast in je agenda. Nieuwe leden Na de explosieve groei afgelopen jaar, van met name junioren leden, is het nog steeds mogelijk lid te worden van de tennisclub. Dus; wil je gedurende het gehele jaar ten allen tijden kunnen teriissen, mee doen aan diverse toernooien bij onze eigen vereniging en met andere verenigingen, gebruik maken van de tennislessen o.l.v. een professionele tennisleraar, word dan lid van onze vereniging. Wij hebben 2 tennisbanen ter beschikking waarop het: gehele jaar getennist kan worden, als het maar droog is. Voor de junioren hebben wij wekelijks een trainings/oefenavond onder deskundige begeleiding van onze eigen leden De contributie voor 2000 bedraagt \'oor senioren f1125,-- en voor junioren f140,—. iili! wwmm Ine Theeuwen (tel 571812) of Corrie Peeters (579010) Maandag: 13.00 tol 13.00 u. Zaterdag. Aanbieding geldig l/'m 18 januari a s Dinsdag t/m v;ijdog 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 18.00 u. 9.00 tot 17.00 u. •ttviv. 't Diepvrieshuis

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 7