L.V.B. VERVOLG DORPSKALENDER 24 juni Gezinsviering 26 juni Dorpsraad; vergadering 28 juni L.V.B.kinderuitstapje 09 juli Caselse Bierfeesten 12 sept L.V.B.uitstapje 25 sept Dorpsraad; vergadering 02 okt Basisschool; kledinginzameling 04 okt L.V.B.hapjes 25 okt. L.V.B.dropping 30 okt Dorpsraad; vergadering 08 nov. L.V.B.adventskrans maken 11 nov Carnavalsver.; reünie 4 x 11 12 nov Carnavalsver.; verlovingsbal 25 nov Carnavalsver.; receptie 4 x 11 27 nov Dorpsraad; vergadering 11 dec. Basisschool; kledinginzameling 18 dec. Dorpsraad; vergadering 20 dec L.V.B.kerstviering Nieuwe/gewijzigde data 05 febr. 12 febr. 20 febr. 11 maart 18 maart Jeugdwerk; Jeugdwerk; Jeugdwerk; Jeugdwerk; Jeugdwerk; doet ie 't of Soosavond 12+ j eugdzitting film film 12+ doet ie 't niet Jaarvergadering Woensdag 26 januari J 19:30 uur H.Mis opgei Programma in De Wis. -Jaarverslag. -Financieel verslag -Nieuw jaarprogramma -Huldiging jubilariss -Bestuursverkiezing. Aftredend Gerda Vroem Annie Lensen is weder V/ij vragen dringend g Ook voor de L.V.B. is geven voor het vervul Zonder bestuursleden functioneren Kom op dames geef u o L.V.B. moeilijk!!!!!! Tijdens deze avond tr Na afloop van de verg aarvergadering. uisterd door het dameskoor. en 3 x 25 en 3 x 40 jaar. en, zij is niet herkiesbaar, om herkiesbaar, egadigden voor 2 bestuursfunc het noodzaak dat zich person len van bestuursfuncties, kan een vereniging nu eenmaal ties, en op- niet oor de p want anders wordt het ook v acteren we u op koffie met vlaai, adering is er weer KIENEN.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 20