DORPSKALENDER - 19 - 15 16 17 21 22 26 29 30 31 05 jan. 2000: Carnavalsver.; prinsenbal jan. jan. jan. j an jan jan. jan. j an febr 12 febr. 17 febr. 14 febr. 18-19 febr: 20 febr. 24 febr. 25 febr. 27 febr. 27 febr. 2.8 febr. 29 febr. 03 maart 04 maart 05 maart 06 maart 07 maart Carnavalsver.; jeugdprinsenbal Dorpsraad; vergadering Dorpsraad; presentatie "Film 2000" Carnavalsver.; jongmegjesbal L.V.B.; jaarvergadering Carnavalsver.; receptie Prins Tennisclub; nieuwjaarstoernooi Ruiterclub; jaarvergadering Basisschool; open huis Junior College Raayland Venray Gezinsviering Carnavalsver.; generale bonte zittingsavond Tennisclub; jaarvergadering Carnavalsver.; bonte zittingsavond Carnavalsver.; jeugdzittirig Open Huis Dendron College, Horst Carnavalsver.ald-wieverbal Carnavalsver.; generale 50+ bonte avond Carnavalsver.; receptie jeugdprins en j eugdprinses Dorpsraad; vergadering Carnavalsver.; 50+ bonte avond Carnavalsver.; schoolbal Carnavalsver.; Carnaval (installatie gemeente, H. Mis en Jeugdbal) Carnavalsver.; Carnaval (ziekenbezoek, optocht en optochtbal) Carnavalsver.; Carnaval (optocht Venray en uitreiking Beste Knuppel) Carnavalsver.; Carnaval (kienderbal en boerenbruiloft 12-13 mrt Basisschool; 13 maart 20 maart 20-21 mrt Basisschool Basisschool Basisschool; 22 maart 27 maart 4-5 apr. 05 april 15 april 17 april aanmelden leerlingen groep 8 op het Raayland College kledinginzameling aanmelden nieuwe leerlingen aanmelden leerlingen groep 8 op het Dendron College en het AOC L.V.B.; proever ij en recepten uitwisselen Dorpsraad; vergadering Basisschool; ouderavond L.V.B.; Rozemarijn en Thijm Gezinsviering; Palmpasen Dorpsraad; vergadering 18 of 25 april: L.V.B.; fietstocht 30 april 5 t/m 8 mei °7 mei de 29 05 14 mei juni j uni 16 juni Basisschool; Eerste H. Communie voor leerlingen van groep 4 Jeugdwerk; doeweekend Jeugdwerk; Rollebol Dorpsraad; vergadering Basisschool; kledinginzameling Basisschool; kennismaking nieuwe brugklassers Dendron College Horst Basisschool; schoolreis groepen 5 t/m 8; de groepen 1 t/m 4 hebben de gehele dag vrij

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 19