OUDERENBOND - 16 - Jaarvergadering Op woensdag 9 februari a.s. hebben we onze iaarverqaderinq gepland. Hoe deze bijeenkomst ingevuld gaat worden hoort u nog t.z.t. De Katholieke Bond van Ouderen organiseert op donderdag 24 februari a.s. in Cultureel Centrum Het Gasthoes Gasthuisstraat 25 in Horst een themadag met als titel Veranderingen in kerk en samenleving, hebben wij het wel goed gedaan KBO Waar gaat het over: Veel ouderen, zeker in Limburg zijn katholiek opgevoed. Geloof was vroeger duidelijk. Het hoorde erbij en je wist niet beter. Tijden veranderen. De samenleving verandert. Zekerheden van vroeger zijn voor veel ouderen van nu veranderd in regelrechte vragen. Wat houdt gelovig zijn nog in? Veel ouderen weten daar moeilijk een antwoord op te vinden. Een antwoord dat alles te maken heeft met de plaats van de kerk, het gezin en de veranderingen in normen en waarden. Hoe gaan ouderen met zulke veranderingen om Wat is hun eigen rol daarin. Van 10.00 - 16.00 uur luisteren en discussieren we met elkaar over deze zaken en worden we ons bewust van de invloed die uitgaat van die veranderingen en hoe deze onze leefwereld beïnvloeden. Iedereen die 50 jaar of ouder is nodigen wij van harte uit om deze dag bij te wonen. Aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van fl. 22,50, inclusief lunch en consumpties. KBO- leden krijgen fl. 5,00 korting op dit bedrag. U kunt dit bedrag bij binnenkomst aan de zaal betalen. Wilt U meedoen Geef U dan voor 1 februari a.s. op bij: 1. KBO district Horst/Sevenum Mevr. A.Rongen Torenstraat 68 5961 TE HORST rek.nr. 10.25.13.554 2. KBO district Maasdorpen Dhr. G.Janssen Op den Dries 17 5963 BZ BLITTERSWIJCK rek.nr. 13.01.09.312 3. KBO district Venray Dhr. A.Hijl Stationsweg 9 5802 AA VENRAY rek.nr. 15.39.01.608 De eigen bijdrage kunt U ook overmaken op het desbetreffende bankrekening nr. onder vermelding van themadag 24-02-2000 tmgim LIMBURG Bedankt! Hierbij wil ik alle kinderen, de ouderraad, MR, alle andere ouders en belangstellenden en natuurlijk, niet op de laatste plaats, mijn collega's bedanken voor het mooie en leuke afscheid van basisschool 'De Stek'. Hoewel er diverse bijzondere momenten waren, was het afscheidslied van groep 5/6 toch echt kippenvelwerk. Met veel voldoening en plezier kijk ik terug op mijn tijd op 'De Stek'. Allemaal bedankt en graag tot ziens, (Meester) Ben Ruhi I#***#*##*#*##

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 16