Uitnodiging "Film2000 VERVOLG DORPSRAAD Bij deze nodigen wij als Dorpsraad iedereen uit voor de pre sentatie van onze film "Castenray leeft". Het is voor ons onmogelijk om uitnodigingen te versturen, zonder iemand te vergeten; vandaar deze algemene uitnodiging. Door de vele reacties is onze presentatie van 20.00 uur volge boekt. Om 17.30 uur zijn er nog mogelijkheden. Vanwege de gro te belangstelling hebben we om 15.00 uur nog een extra presen tatie ingelast, speciaal bedoeld voor de schooljeugd. Hopelijk is op deze manier iedereen in de gelegenheid gesteld om de film "Castenray leeft" te komen bekijken. Allemaal tot vrijdag 21 januari a.s. om 15.00 uur - 17.30 uur - 20.00 uur in "De Wis". Dorpsraad Werkgroep "Film 2000" 6. Aanvulling dorpsraad We hebben al diverse mensen benaderd, allen zeiden helaas nee. Komende week zal er een artikeltje in de Schans verschijnen, hierin leggen we uit wat de dorpsraad is en doet. Hierna zullen we enventueel weer mensen persoonlijk benaderen. 7_.Ingekomen stukken en medede 1 ingen ♦Uitnodiging jongerenplatform ♦Het Venrays mannenkoor wil op elk kerkdorp een Goncert geven. Aan de dorpsraad de vraag "Wat is een mooie gelegenheid". We denken er nog over na. 8. Rondvraag. *Is het mogelijk om de vuilniscontainer bij het kerkhof/de Wis gesGhikt te maken voor gescheiden afvalinzameling? -Met de vraag naar het kerkbestuur. ♦Het info-bord bij de bushalte is nauwelijks meer te lezen. -Herman onderneemt aktie. 9. Sluiting. _De voorzitter bedankt iedereen voor haar/zijn inbreng en sluit de vergadering. Allen een goed uiteinde en een goed begin! .;.- -'- 26

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 15