Q, De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op maandag 17 januari in het beugel zaaltje in de Wis, We beginnen om 20.00 uur. Agenda 1Opening 2. Stand van zaken Film 2000 presentatie 3. Notulen dd29-11-1999 4. Verslag dorpsradenover1 eg 5. Evaluatie mi 11enniumreceptie 6. Groenvoorziening plein en omgeving 7. Jongeren Ontmoetings Plaats 8. Ingekomen stukken en mededelingen 9. Rondvraag 10SI ui ti ng Notulen openbare dorpsraadvergadering dd29-11-'99. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 2. Notulen dd29-10-'99 De planken van de zitbanken hoeven niet behandeld te worden daar het tropisch hard hout is. 3_.Verslag dorpsradenover 1 eg *Er is uitleg gegeven over de knooppuntenfietsroutes Gemeente Venray legt geen nieuwe fietsroute's aan. ♦Leunen en Heide hebben voortaan op verschillende data kermis Ysselstei j n stelt met hulp van Synthese een enquete wonen op ♦Bestemmingsplan buitengebied: er is, m.n. voor bedrijven, info verstrekt. 4. Verslag werkgroepen. Bestemmi ngsplan De bouw vordert gestaag. ♦Film 2000. De laatste beetjes worden gefilmd. De financien zijn nog niet rond. Hoe gaan we de film presenteren 21 januari a.s,? Sfeerver 1ichting De verlichting van vorig jaar wordt weer gebruikt. Daarnaast huren we nieuwe verlichting voor de kerstboom. 5. Kleine onderwerpen. ♦Millenniumreceptie. Castenrayse mensen de mogelijkheid geven elkaar op een informele bijeenkomst te kunnen feliciteren. 2 Verenigingen hebben hun hulp aangeboden. Het bestuur van de Wis moet nog benaderd. ♦De gemeente wil in elk kerkdorp een millenniumboom plaatsen. Wij kiezen voor een zilverlinde op het speelveld aan de Castelostraat ♦Evaluatie St. Maartensfeest. Het was stil tijdens de tocht naar het rui ter ter reinmuziek of zang een volgend jaar. Met de megafoon het geheel aan- en afkondigen. De lokatie en het vuur waren goed. - 14 - 1Qpeni ng

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 14