TENNLSCL UB OIRLO - CASTE IS RA Y" LAAT BU UW VERDRIET ONZE ZORG EEN TROOST ZIJN Arts Jaar 2000 Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij iedereen het allerbeste wensen en dat het een gezond, gelukkig en sportief jaar mag worden. Wij als tennisvereniging hebben ook dit jaar weer veel aktiviteiten op de agenda staan. Daarnaast hopen we dat het ledenbestand nog verder groeit zodat het bestaan van de tennisvereniging de komende jaren gewaarborgd blijft. Nieuwjaarstoernooi Op zondag 30 januari 2000 is het eerste toernooi. Dit toernooi vindt plaats in tennishal "De Riet" te Horst van 13.00 tot 18.00 uur en is voor junioren en senioren. Er zal gespeeld worden met wisselende dubbelpartners. Opgave voor dit toernooi kan tot en met zondag 16 januari middels het inschrijfformulier watje gekregen hebt. Het inschrijfgeld bedraagt f112,50 per persoon. Dorpencompetitie Ook dit jaar zullen er weer ontmoetingen plaats vinden met tennisverenigingen van omliggende dorpen voor de junioren en senioren. Dit jaar willen we deze competitie, voor wat betreft onze vereniging, op de laatste wedstrijddag afsluiten met een verzorgde feestavond waarbij evt. kampioenen gehuldigd zullen worden. Een reden te meer je op te geven voor deze competitie. De inschrijftermijn sluit op zondag 6 februari 2000. - 6 - WIj zijn dag en nacht bereikbaar on begrafenis en crematie onderneming Venraysewes 104 596! AJ Horst latersstraat 25 5801 AT Venrny telefoon 077 398 70 99 telefoon 0478 55 01 50

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 6