DORPSRAAD <3 Kerstboomversnippering Zaterdag 8 januari 2000 Cl Op zaterdag 8 januari a.s. kunt u uw kerstboom inleveren op het dorpsplein. Zoals gebruikelijk is aan dit gebeuren een loterij verbonden, nl. voor elke boom een lot. Dus jeugd van Castenray, hoe meer bomen jullie verzamelen, hoe meer kans op een leuke prijs. De uitslag van de loterij wordt te zijner tijd in "De Schans'' en in "Peel en Maas" bekend gemaakt. Aanvang van de inzameling is om 10.00 uur en duurt tot 10.45 uur. Met eventuele vragen kunt u terecht bij Herman Th eeuwen, tel. 571812. RU1TERCLUB "DE EENDRACHT" - 2 - Mededeling De openbare dorpsraadvergadering van 31 januari a.s. is ver plaatst naar 17 januari a.s. om 20.00 uur in het beugelzaaltie MILLENNIUMVIERING ZONDAG 2 JANUARI 2000 We kunnen met veel plezier terugkijken op een geslaagde mil- lenniumbijeenkomst in De Wis. Ons hebben zeer positieve reac ties bereikt. Graag willen we dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Een bijzonder woord van dank aan Stichting De Wis, die het financieel mogelijk heeft gemaakt, aan de Carnavalsverenigingen de Sportstichting/voetbalvereni ging voor de prettige manier van samenwerking en hulp tijdens de bijeenkomst. Verder een woord van dank aan S.J.W.C. voor de schminkactiviteiten en fanfare Dorpsklank voor hun spontane optreden, Ton van de Pas voor de muziek en Lei Büddiger voor het prachtig ingetekende jaar 2000 embleem. Nogmaals allemaal bedankt!!!! LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR TE SUSTEREN Komend weekeinde worden in manege "Katsbek" te Susteren de limb. kamp. dressuur verreden. De volgende ruiters/amezones mogen op deze kampioen schappen rijden: Klasse CB Christel van Dijck met Juno zaterdag om 10.36 uur Sjoerd Lenssen met Kimby zaterdag om 11.50 uur Klasse DM1 Marjan eleven met Jessie zondag om 15.15 uur Klasse EL Fieke Rongen met Naomie zondag om 16.40 uur Marjan Cleven met Karona zondag om 17.20 uur DEELNEMERS HEEL VEEL SUCCES.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 2